با استفاده از کدهای تخفیف زیر می توانید از شرایط ویژه خرید حجمی استفاده نمایید.

ما برای مشتریانمان ارزش ویژه ای قائل هستیم.

کافیست چنانچه حجم خرید شما در گروه های زیر قرار می گیرد. پس از تکمیل سفارش، از کد تخفیف های زیر استفاده نمایید. تخفیف خرید عمده بصورت اتوماتیک اعمال می گردد.
پشتیبانی مرکزی فروش اینترنتی: 09127971537

خرید بالای 10 میلیون تومان

استفاده از 37 درصد تخفیف ویژه با کوپن تخفیف matris37

matris30

خرید بالای 5 میلیون تومان

استفاده از 30 درصد تخفیف ویژه با کوپن تخفیف matris30

matris20

خرید بالای دو میلیون تومان

استفاده از 20 درصد تخفیف ویژه با کوپن تخفیف matris20

matris10

خرید بالای یک میلیون تومان

استفاده از 12 درصد تخفیف ویژه با کوپن تخفیف matris12

matris5